Gdynia 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo
 • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przyjęta uchwałą nr 20/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 3 grudnia 2015 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje następujący obszar: Aleja Zjednoczenia (nr 1-3, 7, 9, 11), Nabrzeża: Pomorskie i Prezydenta, ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni „NAUTA”), ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt), ul. Chrzanowskiego (nr 3-21), ul. Węglowa (zasilanie Stoczni „NAUTA”, nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych), Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.), ul. Janka Wiśniewskiego (nr 13-32 i dalej tranzyt do Portowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23), od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Chrzanowskiego (nr 3 -21), ul. Węglowa (nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście
 • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przyjęta uchwałą nr 21/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 3 grudnia 2015 r.

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. w Gdańsku

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Łosiowa, ul. Sarnia, ul. Jelenia, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Wielki Kack
 • Taryfa na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. obowiązująca w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)

Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że w dniu 14 grudnia 2015r. do Związku wpłynęło pismo z dnia 26 listopada br. Stoczni Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej, z wnioskiem o wygaszenie decyzji 010/MSz/IV/8/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. zezwalającej na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze zmianą w/c decyzji wydaną w dniu 16 marca 2004r. nr 010/MSz/IV/17/645/2004.
W związku z przedłożonym wnioskiem wszczęto postępowanie administracyjne celem zebrania dokumentów w przedmiotowej sprawie. W wyniku toczącego się postepowania Syndyk Masy Upadłościowej Stoczni Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej poinformował , że z dniem 1 grudnia 2015r. obowiązek zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków na byłym terenie Stoczni Gdynia S.A. przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Jednocześnie Spółka PEWIK potwierdziła, że w dniu 22 grudnia 2015r. została podpisana umowa notarialna zamykająca przekazanie Spółce przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną, która stanowi niezbędne środki techniczne do prowadzenia przedmiotowej działalności na byłym terenie Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotowe postępowanie Zarząd Komunalnego Związku Gmin zakończył wydaniem Uchwały nr 769/VIII/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej wygaszenia zezwolenia na prowadzenie przez Stocznię Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.