Gdynia 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a)   w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

b)   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. przyjęta uchwałą nr 7/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 27 marca 2017 r.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a)   w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmuje następujący obszar: Aleja Zjednoczenia (nr 1-3, 7, 9, 11), Nabrzeża: Pomorskie i Prezydenta, ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni „NAUTA”), ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt), ul. Chrzanowskiego (nr 3-21), ul. Węglowa (zasilanie Stoczni „NAUTA”, nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych), Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.), ul. Janka Wiśniewskiego (nr 13-32 i dalej tranzyt do Portowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23), od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście

b)   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Chrzanowskiego (nr 3 -21), ul. Węglowa (nr 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy), ulice: Warsztatowa, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów, Al. Solidarności (nr 1-2), ul. Kontenerowa, ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31, ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy), położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście.

  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. przyjęta uchwałą nr 13/2016 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2016r.

 

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. w Gdańsku

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

– w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje następujący obszar: ul. Łosiowa, ul. Sarnia, ul. Jelenia, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Wielki Kack,

  • Taryfa na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. obowiązująca w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm..).