Gmina Kosakowo 2010

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
 • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przyjęta uchwałą nr 17/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 grudnia 2009 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pogórze, Suchy Dwór, Pierwoszyno
 • Taryfa obowiązująca na okres od 11 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r. przyjęta uchwałą nr 2/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 stycznia 2009 r.
 • Taryfa obowiązująca na okres od 11 lutego 2010 r. do 10 lutego 2011 r. przyjęta uchwałą nr 24/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 28 grudnia 2009 r.