Gmina Szemud 2010

Urząd Gminy Szemud

  • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: obszar gminy Szemud
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przyjęta uchwałą nr 15/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 grudnia 2009 r.