Gmina Szemud 2011

Urząd Gminy Szemud

  • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: obszar gminy Szemud
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przyjęta uchwałą nr 22/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 grudnia 2010 r.