Gmina Szemud 2015

Urząd Gminy Szemud

  • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: obszar gminy Szemud
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przyjęta uchwałą nr 19/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2014 r.