Gmina Wejherowo 2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo
 • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przyjęta uchwałą nr 18/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2014 r.

Urząd Gminy Wejherowo

 • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. obszar gminy Wejherowo, w tym:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy z wyłączeniem miejscowości Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra (Paradyż), które obsługiwane są przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Łężyce oraz w miejscowości Gościcino w obrębie działek nr 488/13, 488/8, 489/1, 486, 676/2, 492 przy ul. Brzozowej tj. w lokalizacji punktu zlewnego oraz kolektora odprowadzającego ścieki do sieci PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
 • Taryfa obowiązująca na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. przyjęta uchwałą nr 2/2014 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 3 marca 2014 r.
 • Taryfa obowiązująca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. przyjęta uchwałą nr 8/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 marca 2015 r.