Gmina Wejherowo 2017

Urząd Gminy Wejherowo

Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. obszar gminy Wejherowo, w tym:

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Wejherowo z wyłączeniem miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Orle, Kniewo, Zamostne, Góra (Paradyż), które obsługiwane są przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni,
  2. zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Łężyce, Pętkowice, Kąpino oraz w miejscowości Gościcino w obrębie działek nr 488/13, 488/8, 489/1, 486, 676/2, 492 przy ul. Brzozowej tj. w lokalizacji punktu zlewnego oraz kolektora odprowadzającego ścieki do sieci PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni.

Taryfa obowiązująca na okres od 01 października 2017r. do 31 grudnia 2017r. przyjęta uchwałą nr 10/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia  28 sierpnia 2017r.

Zatwierdzona uchwałą taryfa przedłużona została na okres 3 miesięcy w trybie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328).