Gmina Wejherowo – 2018 r.

Gmina Wejherowo

Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. obszar gminy Wejherowo, w tym:

  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Wejherowo z wyłączeniem miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Orle, Kniewo, Zamostne, Góra (Paradyż), które obsługiwane są przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni,
  2. zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Łężyce, Pętkowice, Kąpino oraz w miejscowości Gościcino w obrębie działek nr 488/13, 488/8, 489/1, 486, 676/2, 492 przy ul. Brzozowej tj. w lokalizacji punktu zlewnego oraz kolektora odprowadzającego ścieki do sieci PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni.

Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia  2018 r. do 31 grudnia 2018r. przyjęta uchwałą nr 17/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 grudnia 2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a)   w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

b)   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

Taryfa obowiązująca na okres od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. przyjęta uchwałą nr 7/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 27 marca 2017 r.