Gmina Kosakowo – 2018 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie

Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:

  • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

  • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pogórze, Suchy Dwór, Pierwoszyno.

Taryfa obowiązująca na okres od 11 lutego 2018 r. do 10 lutego 2019 r. przyjęta uchwałą nr 18/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 grudnia 2017 r. Zatwierdzona uchwałą taryfa przedłużona została na okres 1 roku w trybie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.).