Rumia 2011

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
    • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
      • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
    • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
      • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przyjęta uchwałą nr 21/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 grudnia 2010 r.