Rumia 2013

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo (tj. miejscowości Bolszewo, Gościcino. Orle, Góra (Paradyż))
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo (z wyłączeniem miejscowości Gościcino w obrębie działek nr 488/13, 488/8, 489/1, 486, 676/2, 492 przy ul. Brzozowej tj. w lokalizacji punktu zlewnego oraz kolektora odprowadzającego ścieki do sieci PEWIK Gdynia Sp. z o.o.)
 • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. przyjęta uchwałą nr 14/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 3 grudnia 2012r.