Szemud 2017

Urząd Gminy Szemud

  • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: obszar gminy Szemud,
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. przyjęta  uchwałą nr  14/2016 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2016r.