Wejherowo 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a)   w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

b)   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. przyjęta uchwałą nr 7/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 27 marca 2017 r.