PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

28.04.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni pismem z dnia 10 kwietnia 2020r. (nr W/1443/2020) poinformował Spółkę PEWIK GDYNIA, że na podstawie wykonanych badań prób wody pobranych w strefie zaopatrzenia Gdynia Śródmieście został wykonany nakaz z decyzji nr NK.N.2019.13 z dnia 28.08.2019r.

Tym samym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z Gdyńskiego Systemu Wodociągowego.

Pismo nr W/1433/2020 z 10.04.2020 r. w sprawie NK.N.2019.13 


19.08.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego miasta Gdyni w dzielnicy Gdynia Śródmieście stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii […].

Bakterie te nie stwarzają  istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

[…]

Pełna treść komunikatu jest dostępna pod linkiem:

Komunikat nr 1/2019 z 19.08.2019r. dot. jakości wody z wodociągu publicznego miasta Gdyni w dzielnicy Gdynia Śródmieście