Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2006 rok

Dnia 25 września 2006r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podjęło Uchwałę nr 16/2006 o zmianie uchwały Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 4/2006 z dnia 13.02.2006r. dot. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zmiana regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 113, poz. 2366 z dnia 10 listopada 2006r.

Zmiana regulaminu w 2006r.