Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2008 rok

Dnia 30 czerwca 2008r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podjęło Uchwałę nr 9/2008 o zmianie uchwały Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 4/2006 z dnia 13.02.2006r. dot. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-uczestników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zmiana regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 94, poz. 2412 z dnia 22 sierpnia 2008r.

Zmiana regulaminu w 2008r.