Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2009 rok

Dnia 4 grudnia 2009r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podjęło Uchwałę nr 13/2009 o zmianie uchwały Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 4/2006 z dnia 13.02.2006r. dot. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-uczestników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zmiana regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 12, poz. 234 z dnia 27 stycznia 2010r..

Zmiana regulaminu w 2009r.