Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2012 rok

Dnia 25 czerwca 2012r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podjęło Uchwałę nr 8/2012 o zmianie uchwały ZgromadzeniaKomunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 4/2006 z dnia 13.02.2006r. dot. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zmiana regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. poz. 2599 .

Zmiana regulaminu w 2012r.