Zbiórka przeterminowanych leków

Przeterminowane i niewykorzystane leki są odpadami niebezpiecznymi, które wyrzucone do zwykłych śmieci, a tym samym nieodpowiednio utylizowane wywierają szkodliwy wpływ na środowisko i w konsekwencji na zdrowie ludzi. Mieszkańcy chcący pozbyć się ww. odpadów powinni dostarczać je do specjalnych pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, zlokalizowanych w następujących punktach w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i Sopocie oraz w gminach Wejherowo, Kosakowo i Szemud.

Leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych i ulotek, które podlegają selektywnej zbiórce z makulaturą.


INFORMACJA DLA APTEK:

harmonogram opróżniania pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki (POBIERZ)


Lista placówek, w których wystawione są pojemniki na przeterminowane i niewykorzystane leki (pobierz):

Lista aptek KZG