Jak segregować odpady na terenie gmin KZG

Krótka instrukcja
jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi

(kliknij w ikonkę)Odpady to w dużej części cenne surowce, które nadają się do ponownego użycia.

Dzięki prawidłowej segregacji z łatwością wrócą do ponownego obiegu. 


Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami lub swoim urzędem gminy.