BIOODPADY (KUCHENNE)

Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych:

 • resztki żywnościowe pochodzenia roślinnego (np. obierki z warzyw i owoców)
 • przetwory mączne: makaron, pieczywo, pizza
 • nabiał i jego przetwory, pierogi
 • jaja i skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
 • części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią (w niewielkiej ilości)
 • niezabrudzone: słoma, siano, trociny (w niewielkiej ilości)
 • papierowe ręczniki kuchenne (bez resztek chemii gospodarczej) czyste lub zatłuszczone
 •  
 • tłuszczów (roślinnych i zwierzęcych)
 • mięsa, ryb, kości
 • odchodów zwierzęcych
 • żwirku, sorbentów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt
 • ziemi, kamieni,
 • zużytych artykułów higienicznych, w tym pieluch
 • z odpadów kuchennych możesz uzyskać bardzo dobry nawóz. Jeśli masz przydomowy ogródek możesz indywidualnie kompostować odpady zielone/kuchenne,
 • nie wyrzucaj bioodpadów kuchennych w workach foliowych. Wrzucaj je do pojemnika luzem, w torbach papierowych lub kompostowalnych, które oznaczone są symbolami:
 • jeżeli masz wątpliwości, to wrzuć odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.