BIOODPADY (KUCHENNE)

Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego np. obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi, pieczywo,
 • nabiał i jego przetwory,
 • słodycze,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią,
 • zużyte papierowe ręczniki kuchenne.
 • liści, trawy,
 • mięsa, wędlin, ryb, kości,
 • oleju i tłuszczy jadalnych,
 • odchodów zwierzęcych,
 • żwirku, sorbentów, trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt,
 • padłych zwierząt,
 • nawilżanych chusteczek higienicznych oraz pieluch,
 • drewna, płyt wiórowych.
 • z odpadów kuchennych możesz uzyskać bardzo dobry nawóz. Jeśli masz przydomowy ogródek możesz indywidualnie kompostować odpady zielone/kuchenne,
 • nie wyrzucaj bioodpadów kuchennych w workach foliowych. Wrzucaj je do pojemnika luzem, w torbach papierowych lub kompostowalnych, które oznaczone są symbolami:
 • jeżeli masz wątpliwości, to wrzuć odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.