ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE

 • cegły, gruz, beton,
 • płytki, kafelki
 • stolarkę budowlaną z PCV lub drewna (z szybami lub bez),
 • płyty gipsowe, meblowe, drewniane,
 • usunięte tynki, tapety,
 • materiały izolacyjne, w tym styropian budowlany, wata szklana, wełna mineralna
 • panele podłogowe, ścienne, siding,
 • kable z instalacji elektrycznych,
 • worki z wapnem, cementem
 • worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach
 • wiadra z tynkami, zaprawami, klejem, lepikiem, farbami kredowymi/emulsyjnymi
 • rynny, poręcze,
 • papę,
 • armaturę sanitarną.
 • odpadów zawierających azbest (powinny być odebrane przez specjalistyczną firmę).
 • zaleca się rozdzielenie gruzu (ceglany, betonowy, ceramiczny, tynki) od innych odpadów budowlanych. Cena przyjęcia w EKO DOLINIE czystego gruzu i posegregowanych odpadów budowlanych jest dużo niższa od ceny za zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu.
 • pojedyncze sztuki drzwi, okien, armatury możesz wystawić w ramach „wystawek” odpadów wielkogabarytowych;
 • odpady możesz przekazać nieodpłatnie do PSZOK w ramach ustalonych przez gminę limitów;
 • w przypadku remontu i wytworzenia większej ilości odpadów budowlanych i remontowych należy zamówić odpłatny worek typu big-bag lub kontener u firmy świadczącej usługi wywozu odpadów budowlanych,
 • odpady zawierające azbest powinny być odebrane przez specjalistyczną firmę (www.bazaazbestowa.gov.pl). Sprawdź możliwość uzyskania dotacji na likwidację i utylizację azbestu w swojej gminie.