SZKŁO

 • szklane butelki po napojach bez nakrętek i kapsli,
 • puste słoiki po artykułach spożywczych bez zakrętek,
 • opakowania szklane po kosmetykach (bez względu na kolor).
 • szyb okiennych,
 • szyb samochodowych,
 • szkła okularowego,
 • luster, kryształów, 
 • ceramiki,
 • szklanek, kubków, talerzy typu duralex,
 • porcelany, fajansu, doniczek, szkła żaroodpornego, 
 • zniczy z zawartością wosku
 • kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów rtęciowych,
 • żarówek.
 • opakowania szklane MUSZĄ BYĆ PUSTE,
 • opakowania nie muszą być czyste,
 • odpady należy wrzucać luzem,
 • siatki, w których przynosisz szkło wrzucaj do pojemnika z tworzywami sztucznymi,
 • szyby samochodowe przekazuj do stacji demontażu aut,
 • metalowe zakrętki i kapsle wyrzucaj do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne,
 • odpady z substancjami niebezpiecznymi (np. rtęć, elementy elektryczne) oddawaj wg zasad obowiązujących w zakresie odpadów niebezpiecznych.