SZKŁO

 • szklane butelki po napojach bez nakrętek i kapsli,
 • puste słoiki po artykułach spożywczych bez zakrętek,
 • opakowania szklane po kosmetykach (bez względu na kolor).
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła żaroodpornego, naczyń typu duralex
 • szkła okularowego
 • luster
 • szyb
 • zniczy
 • żarówek, świetlówek, ledów, halogenów, reflektorów
 • kineskopów, monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów rtęciowych
 • opakowania szklane MUSZĄ BYĆ PUSTE,
 • opakowania nie muszą być czyste,
 • odpady należy wrzucać luzem,
 • siatki, w których przynosisz szkło wrzucaj do pojemnika z tworzywami sztucznymi,
 • szyby samochodowe przekazuj do stacji demontażu aut,
 • metalowe zakrętki i kapsle wyrzucaj do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne,
 • odpady z substancjami niebezpiecznymi (np. rtęć, elementy elektryczne) oddawaj wg zasad obowiązujących w zakresie odpadów niebezpiecznych.