KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Część I – zdobywanie wiedzy (rok 2018)

Edycja III cz. 1. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” – Program edukacyjny „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”.

Na początku 2018 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” rozpoczął III edycję programu edukacyjnego pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Tematem przewodnim tejże edycji jest hasło: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.

W ramach pierwszej części programu odbywa się cykl wykładów tematycznych z elementami ćwiczeniowymi  w siedzibie Związku (rok kalendarzowy 2018). Opiekę merytoryczną zapewniają  wykładowcy Katedry Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, prof. Helena Janik oraz prof. Józef Haponiuk.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzonych w ramach edycji III cz. 1 programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”

22.03.2018 – „Główne zanieczyszczenia środowiska i metody ich monitorowania” – prof. Helena Janik – źródła zanieczyszczeń wynikające z działalności człowieka, skutki zanieczyszczeń oraz sposoby ich monitorowania, obecny stan monitoringu zanieczyszczeń środowiska, możliwości dydaktyczne korzystania z danych on-line ze stacji monitoringu.

12.04.2018„Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, rozwój techniki i społeczeństw” – prof. Józef Haponiuk – rozwój historyczny tworzyw sztucznych i ich rodzaje, główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne jako element kształtowania powszechnej dostępności do dóbr cywilizacyjnych, wyzwania w zakresie ochrony środowiska (odpady z tworzyw sztucznych).

18.10.2018„Materiały polimerowe XXI w. Polimery w ochronie środowiska” – prof. Helena Janik – zastosowanie polimerów w życiu codziennym, polimery biodegradowalne, wykorzystywanie tworzyw sztucznych w zakresie ochrony wód, powietrza i gleby, polimery w medycynie.

22.11.2018 „Recykling tworzyw polimerowych” – prof. Józef Haponiuk – ogólne zasady recyklingu i odzysku tworzyw tworzyw sztucznych w odniesieniu do polityki UE, tworzywa sztuczne jako grupa materiałów wymagająca odpowiednio dostosowanych metod recyklingu, znaczenie segregacji tworzyw sztucznych, metody recyklingu tworzyw termoplastycznych, żywic i elastomerów, znaczenie środowiskowe i ekonomiczne recyklingu tworzyw sztucznych.

16.01.2019 r. uroczyste wręczanie certyfikatów uczestnictwa w programie edukacyjnym pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” realizowanym przez Związek w 2018 roku (III edycja, cz. 1). Certyfikaty wręczali Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Agnieszka Klebba, przedstawiciel Spółki Eko Dolina. Spotkanie odbyło się w gdyńskim InfoBoxie.

Zapraszamy do przeczytania artykułu odnośnie podsumowania ostatniego etapu programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Artykuł można znaleźć TUTAJ.