Materiały dydaktyczne

Materiały edukacyjne ze spotkań w ramach IV edycji projektu pn. „Zmiany klimatu na przykładzie miast”

Spotkanie w dniu 13 maja 2021 roku

 

Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”?

Analiza danych wieloletnich oraz stanów pogodowych na obszarze województwa pomorskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Prelegent: dr Michał Marosz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni

 

Spotkanie w dniu 17 listopada 2021 roku

Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów.

Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie domowym – innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Prelegent: Jacek Barzowski, Doradca Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Rozwoju i Technologii) przy ustawie OZE.