KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne cz. II pod nazwą „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”

 Harmonogram spotkań w ramach cz. II, II edycji projektu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pn. Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”

Nr zajęć Data Tematyka
1. 30.03.2016, 14:00 – 17:00 Ramy metodyczno-dydaktyczne dla procesu konstruowania wiedzy o  środowisku w szkole i przedszkolu. Metoda projektów
2. 12.04.2016, 14:00 – 17:00 Konstruowanie projektu edukacyjnego – praca w małych zespołach, cz. 1
3. 26.04.2016, 15:00 – 17:00 Konstruowanie projektu edukacyjnego – praca w małych zespołach, cz. 2
4. 16.06.2016, 13:30 – 16:30 Prezentacje projektów edukacyjnych przygotowanych przez zespoły

Wykład Dr hab. Astrid Męczkowskiej-Christiansen, prof. AMW pt. „Metoda projektów na tle dydaktyki konstruktywistycznej” cz. I

 Wykład Dr hab. Astrid Męczkowskiej-Christiansen, prof. AMW pt. „Metoda projektów na tle dydaktyki konstruktywistycznej” cz. II

 Wykład Dr hab. Astrid Męczkowskiej-Christiansen, prof. AMW pt. „Metoda projektów na tle dydaktyki konstruktywistycznej” cz. III

 Tablica- konstruowanie projektu edukacyjnego, tematy projektów