Rumia

Krótka charakterystyka:

rumia herbPod względem administracyjnym miasto Rumia znajduje się w powiecie wejherowskim i graniczy z: gminami Kosakowo, Puck, Wejherowo-gmina i miastami Gdynia i Reda. Jest to miasto młode -zarówno pod względem daty powstania, jak i pod względem demograficznym, ludnościowym. Formalnie miasto powstało w 1954 r.

Walory krajobrazowe

Miasto Rumia leży w Pradolinie Kaszubskiej, bliżej jej zachodniej krawędzi. Pradolinę zamykają wysokie i strome wały morenowe (do 140 m wysokości względnej), porosłe wiekowymi lasami (lasy wchodzą w obręb chronionego prawem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Lasy zajmują około 40% powierzchni miasta.

Fot. Rumia (KZG)

Część zabudowy zajmuje wąską dolinę Szmelty, wcinającą się głęboko w utwory morenowe. Doliną płynie Zagórska Struga -ciek o charakterze górskim. Zachowała ona wiele cech naturalnych przede wszystkim w postaci stromych stoków, głazów narzutowych oraz porozcinanych różnej wielkości dolin. W rejonie doliny Zagórskiej Strugi niektóre drzewa i głazy zostały objęte ochroną i uznano je jako pomniki przyrody. U wylotu doliny leży Wzgórze Markowca, które stanowi doskonały punkt widokowy na OChK Pradoliny Redy-Łeby , Zatokę Gdańską, a przy dobrych warunkach pogodowych można zobaczyć Półwysep Helski.

Walory historyczne

Miasto Rumia powstało z połączenia kilku wsi i osad: Rumi, Zagórza, Szmelty, Białej Rzeki i Janowa. Najstarsza wzmianka o wsi Rumia pochodzi z dokumentu wystawionego w 1215 roku przez księcia pomorskiego Świętopełka, nadającego tutejsze ziemie opactwu cystersów z Oliwy (zakonnicy posiadali dokument do 1722 r.).

Szlak wiodący przez Rumię był najdogodniejszym połączeniem Kępy Oksywskiej z Puckiem i dalej Pomorzem Środkowym. Droga ta zachowała się we współczesnym układzie komunikacyjnym -są to ulice Dębogórska i Ceynowy. Przy Zagórskiej Strudze od XV w. zaczęły powstawać liczne młyny, kuźnie i karczmy.

Po II wojnie światowej Rumia była jedną z 13 gmin powiatu wejherowskiego. Dnia 7 października 1954 roku Rumia stała się miastem.

Na terenie miasta istnieją zabytki (uznane prawem lub jedynie zewidencjonowane), t.j. 48 obiektów objętych opieką konserwatorską, w tym 31 budynków mieszkalnych. Najwartościowszy z nich to ruiny gotyckiego kościoła na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej.

Cenne obszary i obiekty to:

  • obelisk przy ul. Chełmińskiej -miejsce pamięci poległych w II Wojnie Światowej -groby wojenne na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka,
  • cmentarz wojenny w Łężycach.

Walory turystyczne

Z uwagi na znaczne zalesienie powierzchni miasta posiada ono duże możliwości czynnej rekreacji. Dobre połączenia komunikacyjne z Trójmiastem i regionem sprawiają, że miasto stanowi bazę noclegową dla wycieczek w najbliższe okolice. W mieście działają hotele, znajduje się także schronisko młodzieżowe I klasy oraz schronisko sezonowe i liczne kwatery prywatne.

Wykres liczby mieszkańców na terenie Rumi w latach 2012 - 2020
Wykres 1. Liczba mieszkańców Rumi w latach 2008-2020 (stan na dzień 31.12 danego roku oraz 30.06 2020 roku, GUS)

 

Powierzchnia:
Powierzchnia miasta Rumia wynosi 30,08 km2.
Użytkowanie gruntów (Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 20.V.2002 r.):
grunty orne -344 ha
sady -7 ha
łąki -196 ha
pastwiska -28 ha
lasy i grunty leśne -22 ha

Władze:
Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta
Ariel Sinicki – Zastępca Burmistrza
Piotr Wittbrodt – Zastępca Burmistrza

Adres:
Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
tel. (0-58) 679-65-00
fax. (0-58) 679-65-17

Źródła:
Materiały własne KZG „DRiCh”
Dane z GUS