Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje o zakończeniu naboru na wolne stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami.

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww.stanowisko pracy zostali zatrudnieni:

Pan Łukasz Kantowski z Gdyni
Pan Karol Wolszon z Gdyni

Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze ww. osób na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski

Gdynia, 18 stycznia 2016 r.