Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, nie dokonano wyboru z powodu braku ofert.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski