Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej dla zaprezentowanej koncepcji reazlizacji powierzonych zadań na stanowisku podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska oraz uzyskaniu najwyższej liczby punktów w ocenie Komisji konkursowej na stanowisko podinspektora w Dziale Ochrony Środowiska został wybrany:

Bartosz Janaszkiewicz z Redy

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski