Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ogłoszonym w dniu 15 marca 2011r.

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia przez żadnego z kandydatów niezbędnych wymagań konkursowych.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski