Obsługa w II półroczu 2024 r. pięciu Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BZP: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00328538/01 z dnia 2024-05-17

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

Obsługa w II półroczu 2024 r. pięciu Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie Gdyni

Termin składania ofert: 29 maja 2024 r. do godziny 9:00

 

KODY CPV:
Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami
Kod PKWiU: 38.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony: http://kzg.bip.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Specyfikacja warunków zamówienia – pobierz
Załączniki – pobierz
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz

Informacja o kwocie przewidzianej na wykonanie zamówienia – pobierz

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH – pobierz