OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na:

„WYSTAWKI”
Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych
oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych
przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r.

z treścią ogłoszenia można się zapoznać tutaj

ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wystawki 2012r. można się zapoznać tutaj