OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na:

„WYSTAWKI”
Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych
oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych
przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r.
(CPV 90513100-7)

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759), że po rozpatrzeniu złożonych w dniu 16.02.2012 r.  ofert  wybrano na:

Zadanie Aofertę firmy:
–  Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „SANIPOR” Sp. z  o.o. ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia;
cena brutto: 96 120,00 zł
Na zadanie B ofertę firmy:
– WELUR Polska sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k., ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia
cena brutto: 92 016,00 zł