OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Arkadiusz Fabrycki, zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie wyboru

Pan Arkadiusz Fabrycki spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu, wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora/ inspektora w Dziale Ochrony Środowiska. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym zawodowym na kierunku geografii, ponadto jest w trakcie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku ochrony środowiska, z terminem ukończenia w lipcu 2009 r. Ważnym atutem kandydata była praca w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaprezentowania koncepcji realizacji powierzonych zadań na stanowisku podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska, Komisja Konkursowa podjęła ostateczną decyzję o zatrudnianiu ww. kandydata na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w wymiarze ½ etatu na czas określony.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Tadeusz Wiśniewski

Załączniki