Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 (wersja II) – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 (wersja III) – pobierz