Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w II półroczu 2024 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BZP: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00327473/01 z dnia 2024-05-16

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

„Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w II półroczu 2024r.

Termin składania ofert: 3 czerwca 2024 r. do godziny 10:00

 

KODY CPV:
90513300-9 – usługi spalania odpadów
    90514000-3 – usługi recyklingu odpadów
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony: http://kzg.bip.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Specyfikacja warunków zamówienia – pobierz
Załączniki – pobierz
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz

Zmiana ogłoszenia z dn. 22.05.2024 – pobierz

 

Odpowiedź na wniosek wykonawcy – pobierz

Odpowiedź na wniosek wykonawcy – 2 – pobierz

Odpowiedź na wniosek wykonawcy – 3 – pobierz