Zapytanie ofertowe na zamówienie nieprzekraczające równowartości 30 000 euro

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
typu podwozie z zabudową kontenerową z windą
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony

kod CPV 34136100-0
Z treścią zapytania można zapoznać się tutaj