Zapytanie Ofertowe na: Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

 zamówienie nieprzekraczające równowartości 30 000 euro

kod CPV 90500000-2
Usługi związane z odpadami
kod CPV 90510000-5
Usuwanie i obróbka odpadów

Z treścią zapytania można zapoznać się tutaj.