EKO DOLINA Sp. z o.o.

EKO DOLINA (ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW EKO DOLINA Sp. z o.o.), dawniej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach, to przedsiębiorstwo, w praktyce realizujące najnowsze europejskie zasady gospodarki odpadami, które powołano w celu zbudowania i eksploatacji zakładu utylizacji odpadów. Ten nowoczesny zakład spełni wszystkie normy europejskie i stanowi szansę na nadrobienie wieloletnich opóźnień naszego regionu w dziedzinie ekologii. Udziałowcami tej najmłodszej z firm związkowych są także wszystkie gminy–członkowie Związku oraz gmina wiejska Wejherowo, na terenie której, w Łężycach powstaje zakład zagospodarowania odpadów – ekodolina.

ekodolina_2 Zakład ten zapewnia optymalną utylizację odpadów, gdyż stosowany jest tu system segregacji, pozwalający na odzyskanie jak największej ilości materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i eliminująca ze składowania wszystkie śmieci szczególnie niebezpieczne dla środowiska (na przykład zużyte świetlówki i baterie, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, chemia używana w gospodarstwach domowych). Każda nowa partia odpadów zostanie rozdysponowana do poszczególnych segmentów zakładu, w zależności od ich miejsca pochodzenia i właściwości, jakimi się charakteryzują. Nie dojdzie już do sytuacji jaką obserwowaliśmy przez lata, gdy wszystkie odpady trafiały na jedno składowisko i stawały się zupełnie bezużyteczne, czyniąc trwałą szkodę środowisku naturalnemu.

Osobno zbierane będą odpady budowlane, które później ulegną rozdrobnieniu w segmencie przeróbki gruzu budowlanego, odpady zielone trafią zaś do kompostowni pryzmowej. Demontażowi zostaną poddane stare meble i duży sprzęt AGD, cyklicznie odzyskiwane podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Dużą uwagę poświęcono również odpadom niebezpiecznym, szczególnie groźnym dla środowiska. Zostaną one wyodrębnione z całego strumienia śmieci i umieszczone w specjalnie przystosowanym do tego celu i odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, skąd później trafią do firm zajmujących się ich utylizacją.

Spółka „EKO DOLINA” w niczym nie przypomina dawnych składowisk nie tylko pod względem sposobów działania, ale i w kwestii bezpieczeństwa. Służą temu miedzy innymi specjalne ziemne wały ochronne i pasy zieleni, oraz izolacje. Zakład od samego początku projektowany był z myślą o spełnieniu najwyższych standardów światowych. Dodatkowo, współfinansowanie inwestycji w sześćdziesięciu procentach z europejskiego funduszu przedakcesyjnego ISPA automatycznie wiąże się z koniecznością wypełnienia norm znacznie ostrzejszych niż przyjęte w Polsce. Obecnie trwa realizacja pierwszej kwatery składowej.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” posiada 3 400 udziałów w Spółce EKO DOLINA.ekodolina_1

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Prezes Zarządu: Cezary Jakubowski

tel. 058-672-50-00
fax. 058-672-74-74

Strona internetowa: www.ekodolina.pl
e-mail: sekretariat@ekodolina.pl