Podłączenie do wod-kan

MIESZKAŃCU!

Jeśli masz szambo, a możliwe jest podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej, to jest to Twoim obowiązkiem.

Jeśli masz przydomową oczyszczalnię ścieków, dowiedz się, jak należy z nią postępować.

Więcej informacji w zakładce

PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ