Ograniczenia pracy biura

UWAGA !

Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne wywołane koronawirusem, zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi organizacji pracy zdalnej w administracji publicznej w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 3 listopada 2020 r. do odwołania Związek pracuje w trybie zdalnym z zachowaniem codziennych dyżurów w biurze w godz. 8:00 – 15:00.

W trosce o Państwa i pracowników zdrowie prosimy o ograniczenie wizyt w biurze Związku do spraw absolutnie koniecznych. W sprawach niewymagających ich osobistego załatwienia, prosimy o telefoniczny lub mailowy sposób komunikacji.

Wizyty osobiste w naszym biurze możliwe są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zasady przyjmowania odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych do PZON w czasie epidemii koronawirusa więcej

Zasady odbierania sprzętu AGD i RTV bezpośrednio z domów w czasie epidemii koronawirusa więcej