Mapy zestawień

Mapa ochrony przyrody

mapy_i_zestawienia1

Źródła :

 • Mapa topograficzna Polski – Gdańsk, Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, wydanie III, Warszawa 2002
 • „Projektowane systemy ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego” [w] Kostarczyk A., Przewoźniak M., (red.), 2002
 • Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim, Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VIII, Gdańsk
 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Forma trójochrony: przyroda-kultura-krajobraz” [w] Przewoźniak M., (red), 2001
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przyroda-Kultura-Krajobraz.
 • Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VI., Gdańsk 2001
 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy” wg. Oprac. Mariusza Kistkowskieg, Eko Kapio.

Mapa Rezerwatu „Pełcznica”

mapy_i_zestawienia2

Źródła :

 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy” wg. Oprac. Mariusza Kistkowskieg, Eko Kapio
 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Forma trójochrony: przyroda-kultura-krajobraz” [w] Przewoźniak M., (red), 2001,
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przyroda-Kultura-Krajobraz.
 • Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VI., Gdańsk 2001
 • Tablice informacyjne przy Rezerwacie.

Mapa Rezerwatu „Cisowa”

mapy_i_zestawienia3

Źródła :

 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy” wg. Oprac. Mariusza Kistkowskieg, Eko Kapio.
 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Forma trójochrony: przyroda-kultura-krajobraz” [w] Przewoźniak M., (red), 2001
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy. Przyroda-Kultura-Krajobraz.
 • Materiały do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VI., Gdańsk 2001
 • Tablice informacyjne przy Rezerwacie.

Mapa Rezerwatu „Kacze Łęgi”

mapy_i_zestawienia5

Źródła :

 • „Trójmiejski Park Krajobrazowy” wg. Oprac. Mariusza Kistkowskieg, Eko Kapio
 • Tablice informacyjne przy Rezerwacie

Systemy obszarów ochrony przyrody w Województwie Pomorskim

mapy_i_zestawienia4

Źródła :

 • Mapa ochrony przyrody Urzędu Województwo Pomorskiego
 • „Województwo Pomorskie-mapa ochrony przyrody” Wydawnictwo Eko Kapio
Tabela 1. Zestawienia Rezerwaty Przyrody w obrębie Komunalnego związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Nazwa Typ Powierzchnia (ha) Położenie
Kępy Redłowskiej Krajobrazowy 120,08 Kępa Redłowska, Gdynia
Mechelinskie Łąki Faunistyczny 113,47 NPK , Północna część Pradoliny Kaszubskiej, gm. Kosakowo
Beka * Faunistyczny 193,01 NPK , Północna część Pradoliny Kaszubskiej, gm. Puck
Kacze Łęgi Leśny 8,97 TPK , Dolina Kaczego potoku, Gdynia
Zajęcze Wzgórze Leśny 11,74 Lasy Oliwskie TPK, Sopot
Cisowa Leśny 24,76 TPK , górny bieg strugi Cisowskiej, Gdynia
Lewice Torfowiskowy 22,9 TPK , gm. Wejherowo
Gałęzia Góra Leśny 34,06 TPK , gm. Wejherowo
Pełcznica Wodny 57,53 TPK , gm. Wejherowo

*Rezerwat położony w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Kosakowo należącej do Związku