Rezerwat Beka

Rezerwat Beka podobnie jak rezerwat „Mechelinskie Łąki” jest rezerwatem faunistycznym położonym na skraju północnej części Meandru Kaszubskiego. Przylega bezpośrednio do północnych granic gminy Kasakowo, w obrębie gminy Puck. Zajmuje obszar o powierzchni 193,01 ha między Kanałem Leniwym a Osłoninem. Utworzony w 1988 Zarządzeniami MOŚiZN z dnia 17 listopada 1988 r. (MP nr 32, poz. 292) i z dnia 10 maja 1989 r. (MP nr 17, poz 119). Teren rezerwatu to wznoszące się kilkadziesiąt centymetrów nad poziom morza podmokłe łąki, często w strefie brzegowej zalewane wodami morskimi, a przepływająca przez nie Reda jest ostatnim w Polsce naturalnym przykładem uchodzącej do Zatoki Gdańskiej rzeki na niskim brzegu. Przedmiotem ochrony rezerwatu są stanowiska rzadkich gatunków roślin (głównie halofitów) i bogatej awifauny lęgowej oraz przelotowej na łąkach i pastwiskach w obrębie przyujściowego odcinka rzeki Redy.

Rezerwat Beka jest ostoją roślinności słonolubnej (halofilnej) tworząc łąkę na, której można znaleźć takie gatunki jak sit Gerarda (Juncus gerardi – gatunek pospolity na łąkach halofilnych), centuria nadbrzeżna (Centaurium littorale), mlecznik nadmorski(Glaux maritima), babka nadmorską (Plantago maritima – gatunek zagrożony liczny jednak nad Zatoką Pucką), ostrzew rudy (Blysmus rufus – gatunek rzadki zagrożony wyginięciem). Można tu również spotkać grupę roślin wapiennolubnych, jak: wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris), tłustorz pospolity (Pinguicula vulgaris), goździk pyszny (Dianthus superbus) czy groszek błotny (Lathyrus palustris).rezerwat beka łąka kzg
Obszar rezerwatu Beka jest ostoją ptactwa wodnego o randze europejskiej. Występują tu zespoły ptaków charakterystyczne dla nadmorskich łąk słonoroślowych a w okresach wiosna jesień miejsce masowych koncentracji przelotnych ptaków wodnych i błotnych.

Cygnus cygnus rezerwat bekaSzczególnie cennymi gatunkami gniazdującymi w rezerwacie Beka są biegus ziemny Calidris alpina (do niedawna rezerwat stanowił najliczniejsze stanowisko lęgowe tego gatunku na polskim wybrzeżu), ostrygojad (Haematopus ostralegus), pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) i szlachar (Mergus serrator). Do ważnych ptaków nielęgowych należą m.in. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus), batalion (Philomachus pugnax), kwokacz (Tringa nebularia), kamusznik (Arenaria interpres), różne gatunków biegusów (Calidris) i kulików(Numenius).

Bezleśny płaski krajobraz dna pradoliny z rozległym widokiem na Zatokę Pucką, Ryf Mew, Półwysep Helski, strefy krawędziowe wysoczyzny Puckiej i Kępy Oksywskiej są ważnym walorem krajobrazowym i atrakcyjnym obszarem turystycznym. Mimo wytyczenia tras zwiedzania i ścieżki dydaktycznej z siedmioma stanowiskami obserwacyjnymi intensywna penetracja turystyczna stwarza zagrożenie głównie dla ornitofauny rezerwatu. Do niedawna nieprzychylne dla flory rezerwatu było zaprzestanie użytkowania rolniczego łąk (wypas bydła i koszenie) co w konsekwencji mogło doprowadzić do zaniku roślinności halofilnej. Obecnie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) wznowiło koszenia.