Rezerwat Cisowa

rezerwat Cisowa skrzypRezerwat Cisowa utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku (MP Nr 39 poz. 230), w części doliny Cisowskiego potoku na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Chroni on obszar 24,76 ha o naturalnej rzeźbie terenu i dobrze zachowane formacje żyznej buczyny pomorskiej, oraz przypotokowego łęgu jesionowo-olszowego z roślinnością źródliskową.

rezerwat Cisowa ściółka
Na terenie rezerwatu występuje ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, z pośród których 4 podlegają ochronie ścisłej (bluszcz pospolity Hedera helix, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak wroniec Huperzia selago), a 5 ochronie częściowej (konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna pospolita Frangula alnus, marzanka wonna Galium odoratum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis).

Spotkać tu również można roślinność o charakterze górsko-podgórskim m.in. przetacznik górski Veronica, tojeść gajowa Lysimachia nemorum, bniec czerwony Silene dioica. Dodatkową wartością rezerwatu jest występowanie na jego obszarze 11 gatunków roślin które umieszczone są na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

rezerwat cisowa mapa