Reda

Podobnie jak w innych miastach należących do Związku rodzaj i stan zieleni miejskiej jest uzależniony od rodzaju zabudowy na którym się znajduje. W dzielnicach z przewagą zabudowy jednorodzinnej są to przeważnie ogródki przydomowe, których wygląd zależny jest od właściciela posesji. Ten typ zieleni w Redzie nie wyróżnia się niczym szczególnym, jedynie w otoczeniu starszych zabudowań można znaleźć nieliczne gatunki drzew które „pamiętają” lata przedwojenne. W obrębie zabudowy wielorodzinnej zagospodarowanie terenu zielenią jest niewielkie, ograniczone do pojedynczych drzew, krzewów i młodych nasadzeń. Ze słabo obsadzonych zielenią wysoką szlaków komunikacyjnych, wyróżniają się chronione aleje lipowe znajdujące się przy ulicach Rzecznej i Puckiej.

zieleń miejskaPomimo tego, że blisko połowę powierzchni miasta zajmują lasy, jednak znajdują się one na jego obrzeżach i stanowią część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (na południu) i Puszczy Drżarlubskiej (na północy). Na terenach zabudowanych są zaledwie trzy niewielkie parki wewnątrzmiejskie.

Pierwszy z nich, przy ulicach Parkowej i Gajowej, stanowi pozostałość posiadłości dworskiej pochodzącej prawdopodobnie z XVI wieku. Do dziś zachował się budynek dworku, którego powstanie datuje się na początek XIX wieku. Kolejny zespołem parkowo-pałacowym jest niewielki park przy ulicy Rzecznej. W miejscu tym w średniowieczu znajdował się folwark, młyn i browar, do czasów obecnych zachował się XIX wieczny dwór wraz z niewielkim parkiem o charakterystycznym jak na tamte czasy układem przestrzennym. W jego obrębie znajdują się dwa pomniki przyrody: Brzoza brodawkowa i Jesion wyniosły.

Idąc na zachód ulicą Gdańską mijamy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz plebanię. Następnie dochodzimy do trzeciego niewielkiego kompleksu zieleni. Tworzy go mała alejka z kilkoma dość okazałymi lipami oraz bezdrzewny obszar, na którym przygotowywany jest obecnie większy park miejski. Obszar ten położony jest wzdłuż rzeki Redy. Jej mało zmienione koryto stanowi swoisty korytarz ekologiczny umożliwiający migrację niewielkich zwierząt i roślin.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dziękuje Urzędowi Miasta Redy za udostępnienie materiałów źródłowych wykorzystanych w powyższym tekście.