KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Część I – zdobywanie wiedzy (rok 2021)

IV EDYCJA PROGRAMU „SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”

pt. „Zmiany klimatu na przykładzie miast”

Pierwsza część programu obejmuje cykl czterech wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, z czego na każdy wykład jest zarezerwowane ok. 90 min z możliwością przeprowadzenia dyskusji po prelekcji. Wykłady są skierowane do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z placówek oświatowych z terenu Związku (szczegóły w regulaminie na dole strony).

temat prelegent termin
1 Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”? Analiza danych wieloletnich oraz stanów pogodowych na obszarze województwa pomorskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. dr Michał Marosz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni 13 maja 2021, godz. 16-18
2 Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmian klimatu. prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska  18 maja 2021, godz. 16-18
3 Proekologiczne, czyli wodno- i energooszczędne instalacje w budownictwie jedno i wielorodzinnym: sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej i ścieków szarych. prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska październik 2021 – dokładny termin zostanie podany po wakacjach
4 Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie domowym – innowacyjne rozwiązania technologiczne (biogazownie, energetyka wodna, wiatrowa, solarna, pompy ciepła, spalarnie odpadów itd.). mgr inż. Piotr Jasiukiewicz, Instytut Energii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska listopad 2021 – dokładny termin zostanie podany po wakacjach

Regulamin w formacie pdf [pobierz]

Regulamin_SDS4cz1