KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Część I – zdobywanie wiedzy (rok 2021)

IV EDYCJA PROGRAMU „SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”

pt. „Zmiany klimatu na przykładzie miast”

Pierwsza część programu obejmuje cykl czterech wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, z czego na każdy wykład jest zarezerwowane ok. 90 min z możliwością przeprowadzenia dyskusji po prelekcji. Wykłady są skierowane do nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z placówek oświatowych z terenu Związku (szczegóły w regulaminie).

 

Lp. Temat Prelegent Termin
1 Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”? Analiza danych wieloletnich oraz stanów pogodowych na obszarze województwa pomorskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. dr Michał Marosz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni 13 maja 2021
godz. 16.00-18.00
2 Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmian klimatu. prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska  18 maja 2021
godz. 16.00-18.00
3 Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie domowym – innowacyjne rozwiązania technologiczne (biogazownie, energetyka wodna, wiatrowa, solarna, pompy ciepła, spalarnie odpadów itd.). Jacek Barzowski
Doradca Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Energetyki) przy ustawie OZE
17 listopada 2021
godz. 16.00-18.00
4 Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmiany klimatu (kontynuacja).  Sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej i ścieków szarych.  prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska 29 listopada 2021
godz. 16.00-18.00