Transmisje z obrad zgromadzenia delegatów KZGZarejestrowane zgromadzenie członków KZG z dnia 14.02.2019: