KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Wydawnictwo pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”

Z dużą satysfakcją przedstawiamy wydawnictwo pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”, które jest efektem III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Jest to praca zbiorowa wielu osób: nauczycieli-koordynatorów edukacji ekologicznej,  pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli z Gdańska oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Wydawnictwo składa się ze zbioru 21  konspektów doświadczeń/eksperymentów, których wspólną cechą jest hasło przewodnie III edycji programu „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”. Zajęcia zakładają rozwijanie aktywności poznawczej dzieci i uczniów poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zabawy i lekcje zorganizowane w ten sposób będą ciekawiły, pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, a przede wszystkim angażowały dzieci i uczniów do działania.

Scenariusze przygotowane i zebrane w niniejszym wydawnictwie to efekt naszej wspólnej przygody. Miałyśmy, jako nauczycielki – konsultantki CEN, okazję towarzyszenia nauczycielkom – autorkom konspektów w drodze od pomysłu na scenariusze zajęć do ich finalnej postaci. Efektem jest zbiór ciekawych propozycji zajęć dla każdego etapu edukacyjnego. Łączą je dwa splecione wątki przewodnie: metoda naukowa i zastosowanie tworzyw sztucznych. To propozycja wskazująca zarówno na jedność, jak i różnorodność w edukacji przyrodniczej na każdym etapie.

Niewątpliwym walorem scenariuszy jest to, że nie tylko zostały przygotowanie przez nauczycieli – praktyków, ale także już sprawdzone i zastosowane. Życzymy wszystkim użytkownikom tego wydawnictwa ciekawej przygody z nauką.

Nauczycielki konsultantki Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:

Magdalena Urbaś i Irmina Buczek