KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Tworzenie projektu badawczego

Szkoła/ przedszkole dla środowiska pod Patronatem CEN w Gdańsku !!!

Miło jest nam poinformować, iż Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  po raz kolejny zyskał nowego partnera do swych działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Do wspólnej realizacji programu „Szkoła/ przedszkole dla środowiska” edycja III cz.2 przyłączyło się Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku !!!

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku posiada w swych szeregach kadrę wysoko wykwalifikowaną w zakresie współpracy z gronem pedagogicznym, doskonale znającą zarówno szczegóły związane z podstawami programowymi jak również praktyczne ich zastosowanie. CEN na bieżąco prowadzi szkolenia, seminaria, konferencje, kursy dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje, znając tym samym realia w jakich funkcjonują placówki oświatowe z terenu naszych gmin.

Przy współpracy z CEN, Związek przygotuje wydawnictwo, które będzie dostosowane do potrzeb współczesnego grona pedagogicznego, a tym samym dzieci oraz młodzieży.

Pochwalmy się programem …

Na początku 2018 roku Związek zainicjował trzecią edycję programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pod hasłem przewodnim „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.

Program podzielony jest  na trzy części:

CZĘŚĆ 1. (już za nami) „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” – etap pozyskiwania wiedzy składający się z cyklu 4 wykładów tematycznych z elementami ćwiczeniowymi, w roku kalendarzowym 2018 nadzór merytoryczno-dydaktyczny  oraz prowadzenie spotkań pełnili przedstawiciele Katedry Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ 2. „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę?” (bieżąca) – etap tworzenia autorskich projektów badawczych opartych na wiedzy z cz. 1 jako kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci/uczniów, w tym celu zaplanowane są 3 spotkania seminaryjne w I półroczu 2019 a nadzór merytoryczno-dydaktyczny  oraz prowadzenie spotkań – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

CZĘŚĆ 3. „Laboratorium edukacji ekologicznej” (rok szkolny 2019/2020) – etap realizacji projektów badawczych  w macierzystych placówkach oświatowych – rok szkolny 2019/2020.

W ramach podsumowania edycji III cz.2 programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” (lipiec-wrzesień 2019) Związek pragnie opublikować wydawnictwo pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”, które składać się będzie z autorskich konspektów/scenariuszy zajęć, przygotowanych w trakcie realizacji w/w programu edukacyjnego (podczas spotkań seminaryjno- warsztatowych oraz w trakcie indywidualnych konsultacji) opracowanych przez współpracujących ze Związkiem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej (ok 30 osób). Przygotowane konspekty/scenariusze zawierać będą propozycje ciekawych, praktycznych zajęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska, które nauczyciel może przeprowadzić w formie doświadczenia/eksperymentu. „Laboratorium edukacji ekologicznej” będzie również bazą do realizacji kolejnej części programu, w ramach której szkolni/przedszkolni koordynatorzy realizować będą przygotowane przez siebie scenariusze w macierzystych placówkach oświatowych.

Za nami już dwa spotkania seminaryjne prowadzone z nowym partnerem….

„Tworzenie projektu badawczego – doświadczenie i eksperyment w nowej podstawie programowej”

cel spotkania: rozwijanie umiejętności stosowania metodologii badawczej, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych od etapu planowania poprzez wykonanie do wnioskowania i opisu zachodzących zdarzeń;

06.03.2019r. spotkanie skierowane dla nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych – prelegent Pani Magdalena Urbaś nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

20.03.2019r. spotkanie skierowane dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych , oddziałów gimnazjalnych oraz szkół podstawowych – prelegent Pani IRMINA BUCZEK: nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii, Centrum edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

JUŻ NIEBAWEM PIERWSZE EFEKTY !!!!!